Om du har OSAS (obstruktiv sömnapné syndrom) slutar du andas upprepade gånger under sömnen på grund av luftvägskollaps. Kollaps i de övre luftvägarna kan orsakas av minskad muskelaktivitet, ökad vävnad runt luftvägarna eller strukturella störningar som leder till förträngningar i luftvägarna. Det resulterar i att luften inte når lungorna, koldioxidnivåerna i blodet höjs och sömnen störs.

Diagram som förklarar OSA

Launch in external player

En sömnspecialist kan förklara vad OSAS är och hur det kan behandlas.

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.

 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.

 Klicka här om du vill göra onlinetestet