Så här ställer du in utrustningen för behandling

 • Placera utrustningen på en hård, plan yta nära din sovplats.
 • Anslut utrustningen till ett vanligt eluttag.
 • Kontrollera luftintagsfiltret så att det sitter på plats och är fritt från damm.
 • Anslut den ena änden av slangen till luftutsläppet på utrustningen och den andra änden till masken (eller ventilen).
 • Sätt på masken och slå på utrustningen (vissa utrustningar startar automatiskt när de känner av andningen).
 • Aktivera rampen vid behov.

Produktdiagram med förklaringar

Så här sköter du om utrustningen och masken

Utrustningen:
 • Kontrollera att nätsladden är utdragen innan
  du rengör utrustningen. Använd en fuktig trasa
  och ett milt rengöringsmedel när du rengör den.
  Kontrollera att utrustningen är helt torr innan du
  sätter i nätsladden igen.
Masken:
 • Ta bort mask-/näsdynorna från maskhållaren.
  Handtvätta masken regelbundet med milt
  tvålvatten. Skölj noga och låt lufttorka.
 • Använd aldrig alkohol till masken eller
  näsdynorna eftersom det kan skada masken.
Tillbehör: filter/maskhållare/slang
 • Det grå/svarta skumplastfiltret måste
  rengöras varannan vecka med milt
  tvålvatten.
 • Skölj noga, torka och sätt sedan
  tillbaka det.
 • Handtvätta maskhållaren och slangen
  en gång i veckan med milt tvålvatten.
  Skölj noga och låt lufttorka.

Så här sköter du befuktaren:

 • Töm befuktaren varje morgon och
  låt den lufttorka.
 • Fyll befuktaren med färskt destillerat vatten
  varje kväll. Destillerat vatten ska alltid
  användas för att undvika mineralavlagringar.
 • Rengör luftfuktarkammaren ofta med
  outspädd vit vinäger för att undvika
  mögeltillväxt. Skölj befuktaren
  noga med destillerat eller sterilt vatten
  innan du använder den igen.
Så här sköter du befuktaren

Följ de här enkla reglerna innan du flyttar eller transporterar utrustningen.

 • Varning! Undvik elektriska stötar genom att alltid dra ut nätsladden ur vägguttaget eller likströmskällan innan du rengör eller flyttar på befuktaren.
 • Viktigt! När du flyttar utrustningen och befuktaren ska du alltid ta bort och tömma vattentanken först.
 • Slå av strömmen.
 • Ta bort befuktarens vattentank från enheten och töm den.
  Kontrollera att allt vatten har tömts ut.
 • Sätt tillbaka befuktarens vattentank i befuktarens
  kammare. Utrustningen är nu klar för att
  flyttas eller transporteras.

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet