Det finns några enkla åtgärder som kan minska symtomen vid OSAS, till exempel:

  • Gå ner i vikt
  • Undvika alkohol på kvällen
  • Sova på sidan

De här åtgärderna kan dock inte alltid bota OSAS.

OSAS-behandling
PAP (Positive Airways Pressure; positivt luftvägstryck) är en effektiv behandling mot obstruktiv sömnapné. PAP-behandlingen förebygger förträngning i de övre luftvägarna under sömnen genom att tillhandahålla ett långsamt luftflöde via de övre luftvägarna så att du kan andas fritt.

Ett PAP-behandlingssystem har tre delkomponenter:

PAP-behandlingen är icke-invasiv och kan lindra symtomen vid OSAS om den används dagligen enligt ordination.

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet