Det finns ett antal olika alternativ. Följande enkla åtgärder kan bidra till att minska symtomen vid OSAS:

  • Gå ner i vikt
  • Undvik alkohol på kvällen
  • Sov på sidan

De här åtgärderna botar dock inte alltid OSAS. PAP (positivt luftvägstryck), som är en effektiv behandling mot OSAS, ger ett luftflöde direkt genom näsan och munnen alternativt enbart näsan med hjälp av en mask för att förhindra förträngning av de övre luftvägarna, så att du kan andas lättare medan du sover.

PAP-terapi är en säker behandlingsmetod och kan ta bort symtomen vid OSAS om den används enligt ordination.

Diagram över obehandlad OSAVad kan hända om OSAS inte behandlas?
Det finns många potentiella risker med obehandlad OSAS. Klinisk forskning visar att det finns ett samband mellan OSAS och kroniska sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsjukdom, hjärtattack, stroke, fetma, typ-2-diabetes och trötthetsrelaterade motorfordons- och arbetsplatsolyckor.

Behandling av OSAS kan begränsa risken för att utveckla dessa livshotande följdsjukdomar och höja livskvaliteten.

Arteriell hypertoni:
OSAS kan öka risken för att utveckla hypertoni, en känd kardiovaskulär riskfaktor. OSAS-behandling kan sänka blodtrycket och minska risken för kardiovaskulära händelser.

Förmaksflimmer:
OSAS kan orsaka utveckling av onormala hjärtrytmer såsom förmaksflimmer. Dessutom är sannolikheten för återkommande förmaksflimmer efter lyckad behandling av denna hjärtsjukdom större hos patienter med obehandlad OSAS än hos patienter som inte har OSAS eller som har fått lämplig behandling mot OSAS.

Kardiovaskulära sjukdomar:
Obehandlad OSAS belastar hjärtat, vilket kan leda till allvarliga kardiovaskulära sjukdomar som hjärtsvikt och till och med hjärtinfarkt. Behandling av OSAS kan dock minska risken för att utveckla sådana sjukdomar och hjälpa patienter att skydda hjärta och kärl.

Cerebrovaskulära händelser:
Det finns belägg för att OSAS är en betydande riskfaktor för stroke och att förekomst av OSAS kan försvåra tillfrisknandet efter en stroke.

Typ-2-diabetes:
Det är större risk för personer som lider av sömnapné att utveckla insulinresistens, som kan leda till typ-2-diabetes. Kliniska studier visar att personer som lider av typ-2-diabetes ofta har sömnapné.

Om du tror att du lider av OSAS kan du göra vårt sömntest för att ta reda på sannolikheten för det.

Om du får ett positivt resultat kan du skriva ut det och ta med det till en sömnspecialist. Under tiden kan du beställa ett informationspaket som innehåller ytterligare information om OSAS och om behandlingen, och några användbara tips om genomförandet av behandlingen.

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling, kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet