(klicka på ett objekt om du vill läsa mer)


Masker


Hur vet jag om min mask är utsliten?

 

 • Eftersom masken är en förbrukningsvara måste den ersättas av en ny med jämna mellanrum allt eftersom den visar tecken på slitage.
 • Kontrollera masken för slitage så som sprickor och förhårdnader.

Min hud verkar irriterad och har till och med blåmärken, eller jag har märken i ansiktet.


 • Masken kan vara för hårt åtspänd. Om din mask har en pannstödsarm eller justeringsfunktion kan du först prova att justera denna. Justera därefter huvudbanden om det behövs.

Min mask verkar läcka.


Följ nedanstående instruktioner för att åtgärda läckaget:

 • Kontrollera alla skarvar och anslutningar.
 • Om masken har en pannstödsarm eller justeringsfunktion försöker du i första hand justera denna för att åtgärda läckaget.
 • Om ingen förbättring sker efter att du genomfört ovanstående steg justerar du huvudbanden. Masken bör sitta så löst som möjligt och samtidigt sitta tätt. Även en hårt åtspänd mask
  kan läcka om materialet blivit vikt någonstans.
 • Prova en annan storlek eller modell på masken om det behövs.

Jag är torr i munnen.


 • Du sover kanske med öppen mun. Prova att använda hakband.
 • Om ett hakband inte hjälper kan du prova att använda helmask, eller tala med din sömnspecialist om uppvärmd luftbefuktning kan ställas in.

Mina ögon värker och är torra, irriterade och svullna.


 • Masken kanske läcker så att du får vätskan i ögonen. Justera pannstödsbandet om det finns något för att minska läckaget. Ta av masken och försök att ändra läge på den när du sätter tillbaka den.
 • Masken kan vara för hårt åtspänd. Justera huvudbanden.

Jag känner mig uppsvälld när jag vaknar på morgonen.


 • Försök sova med huvudet i högläge.
 • Använd ett hakband som förebygger andning genom munnen.
 • De här problemen kan försvinna med tiden.

CPAP

 

Hur lång tid tar det innan jag börjar må bättre efter det att jag inlett behandlingen med CPAP?


 • Om du använder CPAP enligt ordination kan resultatet komma snabbt.

Vad gör jag om jag fortfarande snarkar med CPAP?


 • Snarkningar ska inte förekomma om du använder CPAP. Kontakta därför din sömnspecialist om du fortfarande snarkar. Det kan hända att trycknivån behöver justeras.

Vad gör jag om jag går upp eller ned i vikt, eller om mina tidigare symtom kommer tillbaka?

 

 • Du kan behöva justera trycknivån i din CPAP.
  Kontakta din sömnspecialist.

Måste min medicinering ändras om jag fortsätter att använda CPAP
     regelbundet?

 

 • Ändra inte i din medicinering utan att först tala med din sömnspecialist.

Ska jag ta med mig utrustningen och fortsätta använda den på natten om jag av någon anledning läggs
     in på sjukhus?

 

 • Fråga alltid din läkare. Det är dessutom viktigt att du meddelar kirurgen och narkosläkaren att du använder CPAP hemma om du ska genomgå en operation. Du bör även informera sömnspecialisten om att du läggs in på sjukhus.

Ska jag använda CPAP även på resan om jag reser ofta?

 

 • För att CPAP ska få någon effekt bör den användas varje natt. Om du köper resetillbehör blir det enklare att ha med sig CPAP på resan.

Det känns inte som att luftflödet är tillräckligt.

 

 • Kontrollera att det blåser luft från apparaten.
 • Kontrollera luftintaget och filtret så att det inte är tilltäppt med damm eller annat.
 • Kontrollera att slangen inte är punkterad.
 • Om du fortfarande upplever problem bör du tala med din sömnspecialist om hjälp.

Jag har svårt att somna med CPAP eller känner mig obekväm i början när jag
     aktiverar lufttrycket på natten.

 

 • Om rampfunktionen är tillgänglig på din CPAP-utrustning kan du använda denna funktion till att långsamt öka trycket till ordinerad styrka.

Det är svårt att andas ut i luftflödet.

 

 • Det här besväret försvinner ofta med tiden när du vant dig vid terapin.
 • Du kan prova bekvämlighetsfunktioner som trycklindringsteknik eller tvånivåterapi som gör det lättare att andas ut i lufttrycket.

Min apparat verkar inte fungera.

 

 • Kontrollera strömsladden så att den är ordentligt ansluten på baksidan av apparaten och i vägguttaget.
 • Kontakta din sömnspecialist om du upplever problem som du inte lyckas åtgärda.
 • Försök inte reparera luftflödesutrustningen själv.

Luftfuktare och slangar

 

Min näsa och hals är torr, min näsa täppt och jag blöder ofta näsblod.

 

 • Prova att ställa in uppvärmd luftbefuktning. (Du måste be din sömnspecialist att ordinera det.) Du kan ändra temperaturinställningarna på luftfuktaren.
 • Prova att spraya näsan med saltlösning innan du lägger dig och direkt när du vaknar.
 • De här problemen kan försvinna med tiden.
 • Tala med din sömnspecialist om symtomen skulle kvarstå.

Slangen fylls med vatten på natten.

 

 • Det kan bildas kondens om rummet är kallare än luften som kommer från apparaten. Du kan förebygga kondens genom att placera slangen under något täckande som håller den varm. Du kan även be din sömnspecialist om ett slangskydd av fleece.

 

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet