Om du tror att du lider av obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS) kan du göra vårt sömntest. Om resultatet blir positivt kan du skriva ut sidan och visa den för en sömnspecialist.

Sömnspecialisten avgör vilken screeningmetod eller vilket diagnostiskt test som passar bäst för dig.

En screeningutrustning kan användas till att avgöra om du har OSAS och om du bör remitteras till ytterligare tester. En diagnos kan uppnås genom att en sömnundersökning utförs över natten (polygrafi/polysomnografi), bekvämt i ditt hem eller vid närmaste sömncentrum. En sådan studie är säker och smärtfri och övervakar din sömn, dina andningsparametrar och din hjärtaktivitet.

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné syndrom och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


RUSleeping RTS (produktfoto)Screening

Den objektiva screeningutrustningen för användning i hemmet (RUSleeping RTS) registrerar kontinuerligt antalet förträngningar eller kollapser i luftvägarna under sömnen. Din sömnspecialist kan genom den här informationen snabbt avgöra om du är en kandidat i behov av ytterligare tester.

 

 


Alice PDx (produktfoto)Polygrafi

Den nya avancerade bärbara utrustningen för sömndiagnostik (Alice PDx) registrerar andning, puls och blodets syrenivå under hela natten. Det här testet kan utföras på ett sjukhus eller i hemmet.

 

 

 

 


Alice5 (produktfoto)Polysomnografi

Polysomnografi (Alice5) är en fullständigare sömnundersökning som även registrerar din hjärnaktivitet så att din sömn kan studeras. Polysomnografi kan utföras på sjukhus.

 

 

 

Om du tror att du lider av obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS) kan du göra vårt sömntest. Om resultatet blir positivt kan du skriva ut sidan och visa den för en sömnspecialist.

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket, som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet