Det är viktigt att du använder PAP-utrustningen (PAP = Positive Airway Pressure) medan du sover. Symtomen kan komma tillbaka om du inte använder utrustningen regelbundet.

Om du använder utrustningen regelbundet kan du uppleva följande fördelar med behandlingen:

 • Mindre trötthet under dagen
 • Bättre humör
 • Bättre minne, uppmärksamhet och koncentration
 • Färre uppvaknanden under natten för att gå på toaletten
 • Förbättrad livskvalitet
 • Minskad risk för bilolyckor orsakade av trötthet
 • Lägre blodtryck
 • Minskad risk för hjärt-kärlsjukdom

Det har också visats att obehandlad OSA förekommer samtidigt som ett antal andra medicinska åkommor, till exempel:

 • Högt blodtryck
 • Typ 2-diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Oregelbunden hjärtrytm
 • Stroke

Beställ informationspaket

Beställ information (bild)

Om du vill ha mer information om diagnosen obstruktiv sömnapné och fördelarna med behandling, kan du beställa ett kostnadsfritt informationspaket som innehåller information om obstruktiv sömnapné och användbara tips om hur du kan gå vidare.


 Klicka här för att beställa ett informationspaket

Gör sömntestet

Gör sömntestet (bild)

Ta reda på om du, din partner eller en familjemedlem ligger i riskzonen för OSAS med hjälp av vårt sömntest online.


 Klicka här om du vill göra onlinetestet